top of page

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ; 

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ; 

Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi Nedir?
​Rölöve yapının mevcut durumunu gösteren projedir. Binanın ya da anıtın şu anki durumu proje haline getirilir. Tüm yıpranmalar, eskimeler projede işlenir. Rölöve aşamasında; yapının tarihi araştırılarak proje, rölöve raporu, fotoğraf dosyası ve analitik rölöve hazırlanır.

Restitüsyon projesi binanın ilk yapıldığı halini modelleyen projedir. Binanın mevcut durumundan yola çıkılarak hazırlanır. Veri eksiği varsa varsayıma dayalı bir yaklaşım yanlıştır. Binanın mevcut izlerinden, tarihi belgelerinden yola çıkmak gerekir. Yetersiz veri olması durumunda dönem yapıları ile karşılaştırma yapılır. Tüm yaklaşımlar ve ayrıntılı tanım restitüsyon raporunda açıklanır.

Restorasyon projesi yapılacak müdahale ve onarımları gösteren projedir. Rölöveden yola çıkılır ve restitüsyon esas alınır. Bu aşamada mal sahibinin talepleri binaya uygulanır. Taşıyıcı sistem, zemin sorunları, günümüz konfor beklentileri, şema değişiklikleri analiz edilir. Çözüm yöntemleri Kurulun onayına sunulur. 

bottom of page