top of page
TARİHE DEĞER GELECEĞE GÜVEN 

Öztek Mimarlık Restorasyon, Tarihi Yapı Sahiplerine ve İstanbul Boğaziçi Bölgesinde Restorasyon yapacak yatırımcılara her türlü mimari çözümü sunar. 

Öztek Mimarlık sivil mimarlık yapıları, yani tarihi evlerin restore edilerek kullanılması için gerekli tüm işlemleri yerine getirmektedir.

Mevcut durumun (Rölöve), tarihi durumu (restitüsyon projesi) ve son kullanıcının gereksinimleri belirlenerek projesi hazırlanır.

Bu çalışmalar ilgili Kurul'un onayına sunularak izin alınır.

Yapım işlemi için gerekli teknik projelerle birlikte inşaat ruhsatı çıkarılır.

Restorasyon uygulaması sırasında teknik gereklilikler ve mal sahibinin ihtiyaç programı uygulamanın çağdaş yanı, mekan kurgusu, geleneksel işçilik-malzeme ise korunması gereken tarihi özelliklerdir. 

ÖZTEK MİMARLIK HİZMETLERİMİZ

Hizmetlerimiz
bottom of page