Restorasyon Öztek Mimarlık İnşaat Dekorasyon
TARİHE DEĞER GELECEĞE GÜVEN 

Öztek Mimarlık Restorasyon'un uzmanlık alanı Tarihi Yapı Sahiplerine ve İstanbul Boğaziçi Bölgesinde Restorasyon yapacak yatırımcılara her türlü mimari çözümü sunmaktır. 

Restorasyon bozulmuş ve yıpranmış bir yapının onarılması işlemidir. Ayrıca tarihi bir yapının yenilemesi ya da yeniden ayağa kaldırmasına da restorasyon adı verilir. Restorasyon yaklaşımına yapının tarihi-kültürel değerine ve anıtsal ölçeğine göre karar verilir.

Bu ayrımda, Öztek Mimarlık sivil mimarlık yapıları yani tarihi evlerin restore edilerek tekrar tek yapı olarak kullanılması için gerekli tüm işlemleri yerine getirmektedir.

Mevcut durumun- Rölöve, tarihi durumu-restitüsyon projesi son kullanıcının gereksinimleri ile harmanlanarak restorasyon projesi hazırlanır.

Bu çalışmalar ilgili Kurul'un onayına sunularak izin alınır.

Yapım işlemi için gerekli teknik projelerle birlikte inşaat ruhsatı çıkarılır.

Restorasyon uygulaması sırasında teknik gereklilikler ve mal sahibinin ihtiyaç programı uygulamanın çağdaş yanı, mekan kurgusu, geleneksel işçilik-malzeme ise korunması gereken tarihi özelliklerdir. 

ÖZTEK MİMARLIK HİZMETLERİMİZ