Sorularınız mı var ? Lütfen bizimle iletişime geçin. Cevabınız en kısa zamanda bu sayfada yayınlacaktır. 

Teşekkürler, mesajınız alındı. En kısa süre içinde sitede cevaplanacaktır.

Restorasyon Nedir.png

Tarihi Eser Restorasyon Nedir?

2. Derece Tarihi Ev Restorasyonu Nasıl Yapılır?

Mimari Restorasyon, Tarihi Eser Tadilatı, restorasyon teknikleri, resmi işlemler hakkında bir uzmana sorun. 

Restorasyon Nedir Restorasyon Nasıl Yapılır

Restorasyon Nasıl Yapılır

Tarihi evim var, restore etmek için hazırlanması gereken projeler nedir?


Kurul tarafından değerlendirilmesi için Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin hazırlanması gerekir. Projeler hakkında ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz: Rölöve Restitüsyon Projesi Nedir
2. derece tarihi eser almayı düşünüyorum. Restorasyon maliyeti yaklaşık ne kadar? Ahşap ev fiyatları nedir?


Örneklerini sitemizde gördüğünüz 1.sınıf malzeme, işçilik ve detaylı restorasyon uygulamalarımızın m2 maliyeti 1.500$ civarındadır. Maliyeti etkileyen bir çok değişken olduğu için doğru bir hesaplama ancak onaylanmış restorasyon projesi üzerinden yapılabilir. Restorasyon uygulaması için anlaşma yaptıktan sonra ayrıntılı maliyet analizi hazırlanır.
Anıtlar Kurulu'ndan onay alınması ne kadar sürer?


Tüm projelerin hazırlanması, belgelerin çıkarıtılması ve kurulun projeyi inceleyip onaylaması ortalama olarak 1-1.5 yıl kadar sürebiliyor.
Restorasyon inşaatları ne kadar sürüyor?


Restorasyon süresi yapının büyüklüğü, zemin koşulları ve ödeme planına göre değişiyor. İnşaat sözleşmesi yapıldıktan sonra ayrıntılı iş planı hazırlıyoruz, düzenli ödeme planı ile ekipleri birarada çalıştırarak inşaatı hızlandırmak mümkün oluyor.
Kurula başvururken hangi belge ve projeler isteniyor?


Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri; fotoğraf dosyası, belediye ve tapudan alınacak resmi belgeler, tapu, vekaletname, il özel idare kaydı, imar durumuna uygunluk gibi belgeler ve çalışmalar istenir. Anıt ya da sivil mimarlık örneklerinin özelliklerine göre istenecek çalışmalar değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı Liste:
Satın almayı planladığım yapı 2. derece tarihi esermiş, kat eklenmesine izin veriyorlarmış, doğru mu? 2 derece tarihi eser yıkılabilir mi?


Korunması gereken kültür varlıklarında kat eklenmesine, yapım sisteminin değiştirilmesine, bina ayakta ise yıkılıp yeniden yapılmasına, saçak ve çatı kotunun yükseltilmesine izin verilmemektedir. Zemin kat, yapı taban alanından küçük ise tamamlanmasına izin verilebiliyor. Ayrıca en düşük köşe kotu, zemin kat kotundan aşağıda ise bodrum kat yapılması için izin alınabiliyor.
Restorasyonu yapılacak tarihi eve inşaat ruhsatı almak için ilgili Belediyesinde hangi belge ve projeler istenir?


Belediyeden inşaat ruhsatı almak için onaylı rölöve, restittüsyon restorasyon projeleri, tapu, zemin etüdü, İski onay yazısı ve kanal projesi, muhtarlıktan binanın boş olduğuna dair belge, mal sahibinin elektrik ve su kullanımı konusunda vereceği muvafakatname, statik-mekanik-elektrik projeleri, proje müelliflerinden proje sorumluluk beyanı, Oda kayıtları, büro tescil belgeleri, İBB kayıtları, Tus beyanı, müteahhit ve şantiye şefi atanması gerekir.
Özel durumlarda: plan kote, ağaç revizyon paftası, yola terk varsa işlemleri yapılır. Konutlarda itfaiyeden yangın yönetmeliğine uygunluk aranmaz.
Belediyeden inşaat ruhsatı alınması ne kadar sürer?


Belediyeden inşaat ruhsatı alınması işlemleri ortalama 3 ay sürmektedir.
Boğaziçi'nde bahçeli bir eski eserim var. Bahçesine otopark yapabilir miyim?


Yapı arsası şekil ve ölçü olarak uygun ise set altı kapalı garaj ve havuz yapılması için izin alınabiliyor. Ölçüleri imar mevzuatına göre hesaplanır.
Eski evimizin dış cephesi aslına uygun olmalıymış. İçini istediğimiz gibi yapabilir miyiz?


Tarihi yapılarda iç ve dış tüm mekanlar onaylanmış restorasyon projesine göre yapılmak zorundadır. Bu nedenle iç mekanlarda ve dekorasyonda mal sahibinin istediği değişiklikler proje aşamasında kurulun onayına sunulmalı, restorasyon projesi kullanıma göre hazırlanmalıdır. Binaların karakteristik özelliklerini değiştiren müdahaleler Kurulun restorasyon projesini onaylamamasına neden olur. Asansör, odaları birleştirmek gibi ekleme ve değişiklikleri restorasyon projesinde kat ve tavan planları değişmeyecek şekilde çözerek Kurulun takdirine sunarız.
Tarihi ahşap evleri yine ahşap olarak restore etmek zorunluymuş. Ahşap malzemenin bakımı zor mu?


Biz uygulamalarımızı ekstra birinci sınıf kereste ve işçilikle yapıyoruz. Ahşap yaşayan bir malzeme olduğu için uygulaması yapıldığı yerde 2 sezon geçirdikten sonra ilk bakımının yapılması gerekir. Daha sonra 7-8 yılda bir ahşap boyası ile boyanması yeterlidir.
Eskiden ahşap evlerde çok ses, gıcırtı olurdu. Yenilenen ahşap evlerde yalıtım nasıl, duvarlar ce döşemeler ses geçirir mi?


Ahşap konstrüksiyonlarda ekstra dayanaklar kullanarak gıcırdama engellenir. Duvarlarda ısı, su ve buhar yalıtım malzemeleri kullanılır. Topuk sesini azalatmak için de ahşap döşemelerde özel bir çözümümüz var.
Tarihi yapı restorasyonlarında akıllı ev çözümleri, klima ve ısıtma nasıl olur?


Tüm modern konfor beklentilerini geleneksel ahşap evlerde uygulamak mümkündür. Tesisatları özel alanlarda tasarlayarak binanın özgün plan şemasını, tavanlarını bozmadan gizleyebiliyoruz. Kontrol panelleri, radyatör gibi sistemlerde ithal ya da yerli, modern ya da klasik dekorasyon elemanları kullanıyoruz.
Ahşap evlerde yerden ısıtma yapılabilir mi?


Ahşap döşeme konstrüksiyonu üzerinde yerden ısıtma yapılamamaktadır.
Ahşap konak, ahşap ev, ahşap yalı restorasyonlarında banyolarda seramik kullanılır mı?


Ahşap yapılar esnek sistemlerdir. Bu nedenle seramik derzlerinde zamanla sorun çıkabilir. Islak hacimlerde blok mermer ya da ek yeri olmayan akrilik kaplama malzemeleri önermekteyiz. Banyolarda normal döşemelerin ahşap olması da uygundur. Duvarlarda duvar kağıdı, boya, duş alanlarında blok malzemeler uygundur.
Ahşap evler depreme dayanıklı mıdır?


Ahşap yapılar betonarme yapılardan daha hafif ve esnektir, ahşap taşıyıcı sistem bir bütün olarak çalışır. Deprem sırasında ahşap konstrüksiyon salınım yapar ve bu sayede yıkılmaz. Bu nedenle restorasyon uygulamalarımızda geleneksel ahşap geçme detayları, geleneksel dövme çivi ve tutkal kullanıyoruz.
2.derece tarihi eser evimiz var ama binaların ortasında kaldığı için tarihi eserlikden çıkıp çöp atılan bir yer haline gelmiştir. Biz bu evi yıkıp üzerine bina yapmak istiyoruz. Gerekecek olan bilgileri paylaşır mısınız. teşekkurler


merhaba,
2. derece Tarihi Yapılar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altındadır. Restore edilmiş ya da edilmemiş tarihi bir yapının içinde ya da dışında yapılacak herhangi bir işlem Koruma Kurulu ve Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) iznine tabiidir.
Tarihi eser yapılar yerine yeni yapı yapılmasına izin verilmemektedir. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak koruma kuruluna başvurmalı, kurulun izni doğrultusunda tarihi yapı restore edilmelidir.
Hazırlanması gereken proje ve işlemlerin ayrıntısını burada görebilirsiniz:

saygılarımızla,

ÖZTEK MIMARLIK RESTORASYON HİZMETLERİ
Merhaba, Kadıköy Caferağa Mahallesinde yaklaşık 100 senelik bir binada işyerim var. İki odanın arası daha önce evsahibimizin bilgisi haricinde kırılmış ve yeniden örülmüş sanırım (duvar vurulunca sallanıyor ve sesi içinin boş olduğunu gösteriyor) burayı yeniden açmak istiyorum ama evsahibim izin vermiyor. Güvenli olacağına dair bir belge istiyor. Bu nasıl sağlanır? saygılarımla,


merhaba, Bina restore edilmiş ise restorasyon projesi ile karşılaştırılıp duvarın yerinde olup olmadığı denetlenebilir. Restorasyon projesini mal sahibi, belediyesi ya da kuruldan temin edebilirsiniz. Onaylı proje yok ise, binanın statik durumu analiz edilmelidir. Bu amaçla üniversitelerin statik ve/veya restorasyon kürsülerine baş vurabilirsiniz. saygılarımızla, Öztek Mimarlık Restorasyon Hizmetleri
Tarihi ahşap evimin dış cephesini sadece cilalatmak ve tamamen aynı renge boyatmak için de izin alınması gerekiyor mu?


merhaba, Evet, tarihi evlerde yapılacak her türlü tamir ve tadilat için izin almak gerekiyor. Dış cephe boyanması için izin ama prosedürü diğerlerinden daha kolay. Bağlı bulunduğunuz belediyenin koruma müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Saygılarımızla, Öztek Mimarlık Restorasyon Hizmetleri
Merhaba , yaşadığım Kadıköy Kızıltoprakta evimin bahçesinde vakıflara ait ve şu an bulunmayan 2.derece bir tarihi eser var. Bu tekrar inşaa edilmesi düşünülüyor, burada size sormak istediğim 2. derece tarihi eserler komşu yakınlaşma mesafeleri, taban oturum alanı gibi normal binalara uygulanan imar kuralları geçerli midir?


merhaba, Koruma altındaki tarihi yapıların yerinde ve aslına uygun hatta aynısının yapılması gerekmektedir. Koruma kanunu bu konudaki çalışmaları koruma kurullarının takdirine ve belediyenin denetimine bırakmıştır. Tarihi yapı aslına uygun kotlarda ve ölçülerde yeniden yapılmalıdır. Zaman zaman parselde ufak kaydırmalara izin verilebiliyor. Bu restorasyon projesinde değişikliğin nasıl önerildiğine ve kurulun konuya nasıl yaklaştığına bağlıdır. Normal şartlarda rölöve ve restitüsyon projeleri kurul tarafından onaylandıktan sonra restorasyon projesi önce belediye tarafından incelenir ve imar mevzuatına uygunluğuna bakılır. Belediye tarafından uygun bulunan öneri restorasyon projesi kurulun onayına sunulur. saygılarımızla, Öztek Mimarlık Restorasyon Hizmetleri