Sorularınız mı var ? Lütfen bizimle iletişime geçin. Cevabınız en kısa zamanda bu sayfada yayınlacaktır. 

Restorasyon İçin Hibe Nasıl Alınır

Restorasyon İçin Hibe Nasıl Alınır

Merhaba, Ben eski ahşap bir eve sahibim, bu ay Kültür varlıklarından 2. dereceden korumaya alındı. Tadilat için hibe almayı düşünüyorum ancak başvurmadan önce hazırlanması gereken projelerin ödemesini biz mi yapıyoruz yoksa kuruldan onay alınca mı ödeme yapılıyor ve son olarak bu projelerin ortalama maliyeti bana ne kadar olur? Teşekkür ederim. İyi Çalışmalar.


Proje ve/veya proje uygulama yardımı başvuruları nasıl yapılır? Mülkiyetinde taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunan ve bakım ve onarımını gerçekleştirmek için ayni, nakdi veya teknik yardım isteyen gerçek veya tüzel kişiler duruma göre Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik’in 6. veya 7. maddelerinde belirtilen belgeler ile birlikte Bakanlık İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunur.
Proje yardımı başvurusu için gerekli belgeler: a) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, b) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor, c) 9 x 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf
albümü, d) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, e) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, f) Kanuni tebligat adresi, istenir. Proje uygulama yardımı başvurusu için gerekli belgeler: a) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor, b) 9 x 13 cm. boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf
albümü, c) Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı, d) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği, e) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi, f) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
g) Kanuni tebligat adresi, istenir. Kaynak : KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 derece tarihi eser evime hibe almak istiyorum. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında proje ve/veya proje uygulama yardımı başvuruları ne zaman yapılır?


Başvurular ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince Eylül ayı sonuna kadar geçerli olup, kabul edilen başvurular eksiksiz olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. NOT: Başvuru tarihleri illere göre değişmektedir, Kültür Bakanlığı üstteki şekilde belirtmiş olsa da bulunduğunuz ilin İl Kültür Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabilirsiniz. Kaynak : KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarihi Eser Restorasyon hibe almak istiyorum. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik’ten kimler yararlanabilir?


Mülkiyetinde taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunan ve bakım ve onarımını gerçekleştirmek için ayni, nakdi veya teknik yardım isteyen gerçek veya tüzel kişiler (sadece özel dernekler) yaralanabilir. Proje ve proje uygulama yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir. Kaynak : KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik gereğince yapılacak proje uygulama yardımlarında talepte bulunan taşınmaz sahibinden herhangi bir maddi katkı beklenmekte midir?


Sözleşmenin yapılmasını müteakip yer teslim tutanağının düzenlenmesinden sonra kararlaştırılan yardım miktarının %20 ‘si oranında ön ödeme (avans) yapılıp İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince ön ödeme miktarı kadar taahhüt alınması proje uygulamasının fiziki olarak en az % 50 ‘si oranında gerçekleştirilmesi halinde %30’u oranında ara, tamamının en geç sözleşmede belirtilen tarihe kadar gerçekleşmesi halinde ise kalan %50 oranında son ödemesi yapılabilir. Komisyonca karar verilen toplam onarım bedelinin en az %30 ‘u ilgilisince karşılanacak olup ara ve nihai ödemeler uygun görülen yardım bedeli ile ilgilisinin sağlayacağı bedelin toplamı üzerinden hesaplanacaktır. Kaynak : KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AHŞAP EV RESTORASYONU VE ALINACAK HİBE HAKKINDA; Merhaba, ahşap evimizin restorasyonu için alınacak hibede kullanılan ahşabın ağaç cinsinin seçimi ve diğer malzemelerin seçimi hibeyi verecek kurul tarafından mı belirlenmektedir? Bir diğer husus; alınacak hibe tutarı ya da kararlaştırılan hibe tutarı net olarak anlaşılamadı bu hususlarda yardımınızı rica ederim... Saygılarımla,


Firmamız, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım kapsamında verilen hibelerle ilgili hizmet vermemektedir. Ancak gelen soruların çokluğu nedeni ile bulabildiğimiz maddeleri burada yayınlıyoruz. Lütfen kapsamlı ve doğru bilgi için bakanlık tarafından verilen adreslere başvurunuz: İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Teşvik ve Tescilli Yapılara Yardım Daire Başkanlığı ve ilgili şube müdürlükleri ayrıca ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri. Alınacak hibe ve kararlaştırılan hibe tutarlarının farklı olması ile ilgili bulabildiğimiz açıklama, Taşınmaz sahibinin ekleyeceği miktarı hesaplama yöntemi bağlantısındadır. Bu adreste de 2009 yılı rakamlarına göre yapılan yardım miktarı açıklanmıştır.
saygılarımızla,
Öztek Mimarlık, Restorasyon Hizmetleri ​​ Kaynak : KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Restorasyon hibeleri hakkında, Restorasyon için hibe çıktıktan sonra (eğer başvurusu da sanat tarihi uzmanı ile birlikte yapılmış ise) ev sahibi mimar dışında başka bir uzman kişiye örneğin yine sanat tarihi uzmanı olan bir şahısa vekalet verebilir mi?


merhaba, Sorunuzun cevabı vekaletin ne amaçla verileceğine/alınacağına göre değişmektedir.
Proje işlemleri içi belediye, mimarlar odası, ticaret odası ve maliyeye kayıtlı bir mimari ekip olması gerekir.
Düzenlenen vekaletname ile belediyeler, kudep, tapu dairesi ve daha bir çok kurumdan yapılacak ve yaptırılacak işlemler için yetki verilir.
İnşaat işlemleri için ise daha uzun bir uzman ekip gerekliliği vardır.
saygılarımızla,
Öztek Mimarlık Restorasyon Hizmetleri
Destek, Hibe. Kayseri Hatuniye Madresesi'ni restore edebilmek için hibe programlarından yararlanmak istiyorum. Medrese, özel mülktür ve tarihi 1200 yıllara uzanmaktadır.


merhaba, Kayseri Hatuniye Medresesi kültürel mirasımızın önemli bir örneğidir. Lütfen kapsamlı ve doğru bilgi için bakanlık tarafından verilen adreslere başvurunuz: İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Teşvik ve Tescilli Yapılara Yardım Daire Başkanlığı ve ilgili şube müdürlükleri ayrıca ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri. Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğü kendi sayfasında 2019 yılı başvuruları ile ilgili duyuru yapmış: http://www.kayserikulturturizm.gov.tr/TR,209414/proje-yardimi-basvurulari-basin-duyurusu.html Firmamız, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım kapsamında verilen hibelerle ilgili hizmet vermemektedir. Ancak gelen soruların çokluğu nedeni ile bulabildiğimiz maddeleri burada yayınlıyoruz. https://www.oztekmimarlik.net/restorasyon-icin-hibe-nasil-alinir Gerekli desteği almanız ve yapıyı gelecek nesillere taşımanız dileği ile, Öztek Mimarlık Restorasyon Hizmetleri

Restorasyon İçin Hibe Nasıl Alınır.JPG

Restorasyon için hibe nasıl alınır?

Restorasyon Hibesi  Sorular Cevaplar 

Teşekkürler, mesajınız alındı. En kısa süre içinde sitede cevaplanacaktır.