top of page

TARİHİ ESER RESTORASYONU

Restorasyon Nedir, Restorasyon Teknikleri.

Restorasyon, koruma amacıyla onarmaktır. 
Öztek Mimarlık'ta uygulanacak restorasyon teknikleri proje aşamasında belirlenir. Korunan gelenekler  esere değer katar.
Tarihi Eserlerin restorasyonu, tadilatı ya da onarımı sırasında kullanılacak restorasyon teknikleri Öztek Mimarlık'ta projeye aşamasında belirlenir. Ev sahibinin ihtiyaçları ve yönetmeliklere uygun olarak hazırladığımız restorasyon projeleri inşaat aşamasında uygulama projesi olarak da kullanılabilir niteliktedir.

Ruhsat alındıktan sonra mal sahibi ve uzman ekiplerle tüm inşaat ya da tadilat süreci analiz edilir ve programlanır.

Ayrıntılı zemin analizlerine göre yapı ve zemin güçlendirmesi yapılır..

Çalışma alanımız çoğunlukla sivil mimarlık örnekleri olduğu için yapıların geleneksel niteliklerini korurken, günümüz konfor koşullarını sağlar ve bunları yönetmeliklere uygun bir şekilde gerçekleştiririz. Tarihi eser yapının geçmiş özelliklerini korurken, yapıya akıllı ev niteliği kazandıracak tüm donanımı adapte ederiz. 

Geleneksel yapım tekniklerinden vazgeçmeden, modern yapım sistemleri ile binaların ömrünü uzatırız. 

TARİHİ ESER RESTORASYONU
bottom of page