top of page

Sinan Göker Evi
AŞİYAN BOĞAZİÇİ (2008)

Aşiyanda, Rumelihisarı'nın burçları arasından Boğaziçi'ne bakan ahşap yapı 1996 yılında geçirdiği yangın nedeniyle neredeyse yok olmuş, ahşap katından geriye yanık bir kaç duvar parçası kalmıştı.
Yeşillikler içindeki bahçesinin Cafe olarak kullanıdığı dönemde özgün yapı çöp alanı olarak bir kenara itilmiş, çevresine örülmüş niteliksiz dekorların arkasına gizlenmişti.
Yapının rölövesini hazırlarken mevcut kalıntıları tespit ettik. Yer yer yapılan kazılarda özgün temelleri ortaya çıkardık. Proje ile birlikte ayrıntılı raporlar ve analitik rölöve hazırladık. 
Restitüsyon aşamasında kalıntılardan ve eski belgelerden yararlandık. 
Ahşap bölümün yapısal özelliklerini yanmış bölümden yola çıkarak tamamladık. Rumelihisarı ve Robert Kolej'in tarihi resimlerinde yapının özgün durumunu gösteren fotoğraflara ulaştık. 
Restorasyon projesinde hedefimiz dar odalardan oluşan ve kot farkı nedeniyle karmaşık bir şemaya sahip özgün planın bir aile yaşamına uygun hale getirilmesiydi.  

bottom of page