top of page

Kuruçeşme Divan Tarihi Taş Duvarları Rölöve Restitüsyon Projesi
ARNAVUTKÖY (2008)

Kuruçeşme’den Arnavutköy’e doğru giderken Sarraf Burnu’nun öncesinde batıya bakan sırtta Kuruçeşme Divan Tesisleri yer alır. 2008 yılında, Gökhan Avcıoğlu Mimarlık için parselde bulunan tarihi yapıların rölöve ve restitüsyonu hazırladık.
Sarmaşıkların altında şeçilmesi zor tarihi tuğla ve taş almaşık örgüyle yapılmış taş duvarlar, setler ve mekanlar neredeyse tepeye kadar uzanıyordu. 
Rölöve nasıl alındı; Yapıların genel konumları ve kotları çeşitli ölçüm aletleri yardımı ile tespit edildikten sonra tarihi özellikli her elemanın çizimini hazırladık. Taş duvarlardaki her eleman tek tek çizildi. 
Yapıların teknik özellikleri uzmanlar tarafından 18.yy sonu-erken 19. yy olarak tarihlendirildi. 
 
Tepenin üzerinden denize kadar uzanan taş duvarlı mekanlar ve setler zinciri genel olarak deniz kenarında bulunmuş bir yapının servis mekanlarını andırıyordu.
Tarihsel durumu hakkında İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon ABD uzmanlarından destek aldık.:


"Parseldeki bütün mekanlar temel olarak depolama amaçlı gibi görünmekte ve dik yamaçlardan kaynaklanan suları toplayıcı sarnıçlar-hazneler olarak değerlendirilmesi yanlış olmaz. Ama, bütün bu mekanlar erken dönemlerde yalıların destek hizmetlerinin karşılandığı bağ, bahçenin yanısıra, ahırlar, mutfak, çamaşırlık, hamam ve hizmetkarlar için gerekli mekanlar gibi amaçlarla kullanılmış olabilir."

bottom of page