top of page

Kapıcıoğlu & Becikoğlu Yalısı
RUMELİHİSARI (2007)

Yalının Tarihi, İstanbul yalılarının zarif bir örneği olan yapının bilinen ilk sahibi Haremeyne Mülhek Şevki Efendi ve Şerhi Hasan Efendi Vakfı’dır. 1966 yılında Hasan Akçıoğlu yapıyı kızı Firdevs Baras’a hibe etmesi ile yapı Ferhan Baras Yalısı olarak bilinmiştir. Yalıyı 2007 yılı mayıs ayına kadar Baras ailesi kullanmıştır.

2007 yılında Yılmaz BECİKOĞLU ve Eray KAPICIOĞLU yapıyı satın almış, restorasyonunu yaptırarak günümüze kazandırmışlardır.

2010 yılında yalıyı KİBAR AİLESİ satın almıştır. 
Öztek Mimarlık olarak yalının tüm proje ve uygulama işlerini yaptık. 
Restore edilmeden önce Boğaziçi Yalıları görünümünü kaybetmiş yapının dış cephesi sıvanmış, plan şeması değiştirilmiş ve özgün bir çok özelliğini kaybetmişti. Uzun ve ayrıntılı çalışmalarımız, mal sahiplerinin tarihe verdikleri değerle güçlenince ortaya prensiplere uygun bir restorasyon çalışması çıktı. 
Çalışmalarımız sırasında ayrıntılı belgeleme yaptık. Bunların büyük bir çoğunluğunu çeşitli kitapçıklar olarak internet ortamında, toplantılarda ve seminerlerde paylaştık. Burada proje, uygulama ve dekorasyon aşamalarını, arka plan notlarını bulabilirsiniz.
Proje aşamasında tarihi kayıtlar, tarihi İstanbul resimleri, tarihi hava fotoğrafları bulundu. Yer yer cephe sıvası kaldırılarak özgün bina detayları ortaya çıkarıldı. Analitik rölöve hazırlandı. Ahşap pencere, ahşap kapı, ahşap tavan detayları 1/1 ölçekte hazırlandı. 
Zemin araştırmaları yapılarak zemin altındaki zayıflıklar tespit edildi ve destekleme projeleri hazırlandı.  
Hazırlanan restorasyon projesi 3 boyutlu modelleme tekniği ile canlandırıldı. 

bottom of page