top of page

Restorasyon İçin Gerekli Çalışmalar

2. derece tarihi yapıların, eski eserlerin, ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan onay alınması için hazırlanması gereken projeler ve raporlar, ayrıca çıkarılması gereken resmi belgeler vardır.

Öztek Mimarlık Restorasyon olarak Kurul onayı için hazırladığımız proje ve çalışmalar aşağıda listelenmiştir.

1. Rölöve 1.1. 1/500 ve 1/200 Vaziyet Planları (Girişler Köşe Kotları, kesitler, kotlar vs) 1.2. 1/200 Siluetler 1.3. 1/50 Kat Planları (ölçülü) 1.4. 1/50 Kat Planları (ölçüsüz) 1.5. 1/50 Tavan Planları 1.6. 1/50 Çatı Planı 1.7. 1/50 2 adet Kesit (en az) 1.8. 1/50 Tüm Cepheler 1.9. 1/20 Sistem Detayı 1.10. 1/10 Kapı ve Pencere Detayları 1.11. 1/5 – 1/2 - 1/1 Nokta Detayları (Özgün tavan, pencere, kapı ve diğer yapısal elemanlardan) 2. Restitüsyon Projesi 2.1. 1/500 ve 1/200 Vaziyet Planları (Girişler Köşe Kotları, kesitler, kotlar vs) 2.2. 1/50 Kat Planları (ölçülü) 2.3. 1/50 Tavan Planları 2.4. 1/50 Çatı Planı 2.5. 1/50 2 adet Kesit (en az) 2.6. 1/50 Tüm Cepheler 2.7. 1/20 Sistem Detayı 2.8. 1/10 Kapı ve Pencere Detayları 2.9. 1/5 – 1/2 - 1/1 Nokta Detayları (Özgün tavan, pencere, kapı ve diğer yapısal elemanlardan) 3. Restorasyon Projesi 3.1. 1/500 ve 1/200 Vaziyet Planları (Girişler Köşe Kotları, kesitler, kotlar vs) 3.2. 1/50 Kat Planları (ölçülü) 3.3. 1/50 Tavan Planları 3.4. 1/50 Çatı Planı 3.5. 1/50 2 adet Kesit (en az) 3.6. 1/50 Tüm Cepheler 3.7. 1/20 Sistem Detayı 3.8. 1/10 Kapı ve Pencere Detayları 3.9. 1/5 – 1/2 - 1/1 Nokta Detayları (Özgün tavan, pencere, kapı ve diğer yapısal elemanlardan) 4. Fotoğraf Dosyası A4 formatında, yapıyı içten ve dıştan tam olarak tanımlar nitelikte, ayrıca fotoğraf çekim yönleri eklenecektir. Fotoğraflar dijital makina ile çekilecek, cd olarak da teslim edilecektir. 5. Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Raporu Mimari tanım, yapım tekniği, malzeme, taşıyıcı, bezeme elemanları, vs hakkında mevcut durum tanımları, binanın tarihi hakkında bulunan belgeler vs. 6. Tipolojik araştırma PROJE BAŞLAMADAN ÖNCE GEREKLİ EVRAKLAR: Vekaletname (2 adet), Tapu (2 adet), Çap, Röperli Kroki, İmar Durumu, İnşaat İstikamet Rölövesi, Kot-Kesit belgesi, İmar Planı paftası, Kadastral pafta, Hali hazır pafta

コメント


Arşiv
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Kategoriler
bottom of page