top of page

Ahşap Giyotin Pencere Detayı, Özellikleri ve Çalışma Şekli


Ahşap Giyotin Pencere Şema

Giyotin pencereler, basit bir sisteme sahip olsalar da oldukça ince detaylar içerirler. Özellikle nitelikli sivil mimarlık örneklerinde (konak, yalı gibi) kapsamlı çözümlere rastlanabiliyor. Bu tip pencerelerde detaylar 3 ana sorun ve çözüm üzerine oluşturulmuştur:

1. Çok açıklıklı pencerelerde doğan ağırlık sorununu çözmek için kurşun ağırlık kullanılması, ağırlık sistemleri 2. Dış hava şartlarını içeri sızdırmamak için geliştirilmiş detaylar (giyotin kanatlarının birleşme detayları, denizlik detayları vs) 3. Hareketli alt giyotin kanadının dış cephesinin temizlenebilmesi için gereken çıta detayları.

Öncelikle giyotin pencerenin elemanları:

1. Hareketli alt kanat 2. Sabit üst kanat 3. İç pervaz 4. İç denizlik 5. Dış pervaz 6. Dış denizlik 7. Aksesuvarlar (pencere tutamaçları, kelebekler, kilitler, ağırlıklar vs) 8. Çıtalar

Fotoğrafta sabit üst giyotin görülmektedir. Bu resimde iç ve dış pervaz, sabit ve hareketli doğrama çıtaları görülüyor. Çıtalar doğramaları sabitleyen ya da kayarken yönlendiren alanları oluşturuyor. Boşta kalan çıta yuvasından pencerenin kafesli olduğunu anladık.

Ahşap Pencere Kesiti

Alt giyotinin dış cephesinin temizlemenin tek yolu giyotini yuvasından çıkarmaktır. Bu nedenle iç pervaz çıtaları çıkarılabilir imal edilir.

Ahşap Giyotin Pencere Çıtası

2 giyotin kanadının birleşme detayı çok önemlidir, bu detay hareketli ve hava şartlarına açık olması nedeniyle pencerelerin en çok yıprandığı noktalardan biridir. Detayda bozulma olduğunda içeri hava üflemeye başlar. Bu pencere bence orta kalite bir pencere, çünkü eğimli ve çift geçmeli detaylara karşılık bu geçme oldukça sade.

Ahşap Giyotin Pencere Doğrama Detayı

Denizlik. Ahşap denizliklerde çözümler çok çeşitli oluyor, çok parçalı ve profillilerin yanı sıra, tek düz bir tahtanın eğimli olarak oturtulmasına kadar çeşit çeşit denizlik yapılmış. Bu detayda eğimli denizlik 3 basamaklı. Birinci basamak suyu dışarıda tutmak için hem kot farklı hem eğim ile ayrılmış. 2. Ve 3. Basamaklar tek parça imal edilmiş. Doğrama damlalığının altındaki eğim ile denizliğe tam oturması sağlanmış. Aradaki yuvarlak profil hava kaçışını da durdurmayı amaçlıyor olmalı. Dış Parçanın ayrı olması ve damlalığı olmaması bana bu denizlikte üzerine sac kaplama yapıldığı düşündürmüştü.

Ahşap Giyotin Pencere Denizliği

コメント


Arşiv
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Kategoriler
bottom of page