Restorasyon ve Konservasyon Başvuru Kaynakları

8/23/2016

Mimari Restorasyon, Tarihi Çevre Koruma, Restorasyon Teknikleri, Restorasyon Malzemeleri konusunda hep yanımda bulunan 14 kitabı burada inceleyebilirsiniz. Öğrencilik yıllarımızdan başlayarak günümüze dek kütüphanemizden çok masamızın üzerinde yerlerini almışlardır. Zamanla daha çok tarihsel ya da nadir bulunan detaylar araştırma konumuz haline gelmiş olsa da bu kaynaklardaki örnekler de bilgiler kadar değerli olmaya devam etti. 

 

 

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon

Yazar Adı :Zeynep Ahunbay
Kitap Adı :Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon
Yayınevi :YEM (Yapı Endüstri Merkezi Yayınları)
Yayın Tarihi:2004
ISBN : 9757438383
Sayfa Sayısı : 173


Kısa Bilgi ve Açıklama: Tarihi koruma düşüncesinin gelişimi ve kuramsal temeli, korunacak değerler ve değerlendirme ölçütleri, anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler, restorasyon projesinin hazırlanması, restorasyon teknikleri, tarihi çevre koruma, kültür varlıklarının korunması ile ilgili örgütlenme, yasalar ve koruma eğitimi, korumayla ilgili uluslararası tüzükler ve ilke kararları.

Türk Hayatlı Evi 

Yazar Adı: Doğan Kuban
Kitap Adı: Türk Hayatlı Evi 
Sayfa Sayısı: 
280
Yayınevi: Eren
Yayın Tarihi: 1995
ISBN: 9789757622130
Kısa Bilgi ve Açıklama: Türk Evi kavramı Türk mimar ve mimarlık tarihçilerinin sevdikleri bir konu olmuş ve tarihi konusunda çeşitli kuramlar geliştirilmiştir. Yine de bir tümel tarihi ve kuramsal içerikli değerlendirme eksikliği duyulmaktaydı. Bütün çalışmalar ve tartışmalara karşın burada Hayatlı Ev olarak adlandırılan ana gelenek ile ilgili bir çalışmaya gereksinim vardı. Bu kitapta ana geleneğin gelişimi, tarihi, morfolojisi ve toplumun evin kullanımına ilişkin davranışları ve estetik eğilimleri ele alınmış ve tartışılmıştır. -Doğan Kuban-

 

Rölöve
Yazar Adı: Bülent Uluengin
Kitap Adı: Rölöve
Sayfa Sayısı: 
120
Yayınevi: 
YEM Yayın
Yayın Tarihi: 2014 
ISBN: 9789758599226
Kısa Bilgi ve Açıklama: Prof. Dr. Bülent Uluengin'in meslek yaşamındaki yoğun deneyimleriyle öğretim üyeliğinde gözlemlediği gereksinimler sonucu ortaya çıkan "Rölöve" adlı kitap, mimarlık eğitimindeki çok önemli bir eksiği gidermeyi amaçlıyor. Bir ders kitabı olarak hazırlanan kitap, rölöveye ilişkin genel bilgiler, rölöve yaparken kullanılan aletler, kroki, fotoğraf, ölçü almak, plan, görünüş ve detay çiziminin yanı sıra rölöve yapmada yardımcı teknolojik gelişmeleri temel bilgiler ve ayrıntılı örneklerle sunuyor.
Kitap, öğrencilerin gereksinimleri göz önüne alınarak hazırlanmasına karşın bu işle uğraşan profesyoneller için de yararlı bir başvuru kaynağı niteliğinde.
 

 

Ahşap Yapılar, Sorunlar ve Çözüm Yolları
Yazar Adı: Reha Günay
Kitap Adı: Ahşap Yapılar/ Sorunlar ve Çözüm Yolları
Sayfa Sayısı:
Yayınevi: Birsen Yayınevi
Yayın Tarihi: İstanbul 2002
ISBN 9755112863
Kısa Bilgi ve Açıklama: Ahşabın özellikleri, ahşabın bozulması, ahşabın korunması, su, doğru tasarım ve rutubet denetimi, geleneksel tasarım ve suya karşı önlemler, ahşabın onarımı, ahşap yüzeylerin boyanması, ahşap yapıların korunması için tavsiyeler kitabın içeriğidir. Kitap birçok geleneksel ahşap yapı detayı da içeriyor. Ahşap yapılarla ilgili çalışırken birçok konuda faydalanılabilecek bir yayın. 

Yapı 1

Yazar Adı: Sedad Hakkı Eldem
Kitap Adı: Yapı 1 
Sayfa Sayısı: 174
Yayınevi: Birsen Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2016 
ISBN: 9789755110004
Kısa Bilgi ve Açıklama: Sedad Hakkı Eldem'in yapı dersi ve tatbikatına ait not ve detay
levhaları yapı detaylarını içerir. Geleneksel ve modern yapı elamanları olarak nitelenen teknikler artık günümüzde tarihi olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel mimarimizin özgün detayları, yapısal çözümleri, taş ve tuğla örgü teknikleri, ahşap taşıyıcı sistem
çözümleri bu kitapta bulunur.

Yapı 2, 3, 4

 

Yazar Adı: Sedad Hakkı Eldem,

Murat Soygeniş
Kitap Adı: Yapı 2/3/4 
Sayfa Sayısı: 532
Yayınevi: Birsen Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2005 
ISBN: 
Kısa Bilgi ve Açıklama: Sedad H. Eldem’in Yapı (1) kitabının önsözünde vurguladığı gibi, bu kitap ‘geleneksel ve modern’ yapı teknik ve detaylarını, yurtiçi ve yurtdışından uygulama projesi örneklerini içermektedir. Yapı (1), Yapı 2, Yapı 3 ve Yapı 4 kitapları bu ciltte birleştirilerek düzeltmelerle sunulmaktadır. Yığma yapım tekniğinden, çelik taşıyıcı sisteme, membran sistemlere kadar geniş bir yelpazede mimari uygulamaların gerçekleştiği Türkiye’de yapı ve detay içerikli kaynaklara gereksinim duyulmaktadır. Eldem’in belirttiği gibi mimarların yapı tekniği bilgisine; uygulama, malzeme ve detay bilgisine sahip olmaları önemlidir. Ayrıca mimar ve öğrencilerin, boyutu ne olursa olsun tüm projelerinde detaya kadar tasarlayıp inmelerinin önemi de tekrarlanmalıdır. Yapı / 1-2-3-4 kitabı yapı ve detay alanında çeşitli konulara değinmekte; basit tekniklerden özel tekniklere uzanan farklı yapım sistemlerine ve detaylara yer vermekte, uygulama projeleriyle desteklenmektedir.
 

 

Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri
Yazar Adı: Lory Zakar, Kemal Kutgün Eyüpgiller
Kitap Adı: Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri
Sayfa Sayısı: 

Yayınevi: 

Yayın Tarihi: 2015 
ISBN: 9786056541605
Kısa Bilgi ve Açıklama: Farklı disiplinlerin bir arada çalıştığı koruma pratiği, analiz ve sentez yapabilen yaratıcı meslek insanları yetiştirmek için çok yönlü bir eğitim gerektirir. Koruma alanında çalışanların, tarihi yapılara müdahalelerde, yapının çalışma prensiplerini, yapıda oluşan hasar ve bozulmaları tanıyabilmeleri ve müdahale yöntemlerini değerlendirerek uygun çözüme yönelmeleri esastır.
Geleneksel malzemeler ve geleneksel yapım sistemlerine aşina kişilere yönelik bu çalışmada, bozulma nedenlerinin etkisi altında yapı malzemelerinde ve yapı elemanlarında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlara müdahale yöntemleri tanıtılmaktadır. Bu incelemede, malzeme veya elemana yönelik her türlü teknik ve yöntemlerine değinilirken, bunların olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konmuştur. Müdahale yaklaşımları belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiştir. Kagir, metal ve ahşap yapı malzeme ve elemanları çalışmanın içeriğini oluştururken, taşıyıcı yapay taş malzeme kapsam dışı bırakılmıştır. Metal malzemelere ise kagir ve ahşap sistemlerde kullanılan yardımcı elemanlar ve ince yapı elemanları düzeyinde yer verilmiştir.
 

 

Koruma Onarım-Cengiz Bektaş
Yazar Adı: Cengiz Bektaş
Kitap Adı: Koruma Onarım
Sayfa Sayısı: 320
Yayınevi: Literatür Yayınları
Yayın Tarihi: 2001
Kısa Bilgi: Neyi korumak isteriz?
Bizim için değerli olanı, anıları olanı, tarihsel olanı.
Bize dek yaşayarak gelebilmiş olanı, ön açmış, ön açan geleneği..
Böyle bir şeyin bozulmamasını, niteliklerini yitirmemesini, yıpranmamasını, yok olmamasını isteriz. Giderek bütün bu özellikleriyle bizden sonra da sürsün, yaşasın isteriz..
Çocuklarımıza, torunlarımıza da aktarmak isteriz onu...Onlar da değerini bilsinler isteriz...Böylece onlar da kişiliklerini, geleceklerini daha sağlıklı, daha insana yakışacak biçimde kurabileceklerdir. 

TARİHİ ÇEVRE KORUMANIN MİMARLIK BOYUTU
Yazar Adı: Doğan Kuban
Kitap Adı: TARİHİ ÇEVRE KORUMANIN MİMARLIK BOYUTU
Sayfa Sayısı: 207 - 150 renkli, siyah beyaz fotoğraf ve çizim
Yayınevi: YEM
ISBN : 9757438960
Yayın Tarihi: 01.11.2000
Kısa Bilgi ve Açıklama: Doğan Kuban, bu çalışmasında yaklaşık elli yıllık deneyiminin sonuçlarını değerlendiriyor. Türkiye'de ilk kez İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Kürsüsü'nde ders olarak okutulmaya başlanan "Restorasyon" konusunun uygulamada hâlâ büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Kuban: Restorasyon sorunsalına, Avrupa'nın bu konudaki büyük deneyimine sırt çevirmeden, fakat Avrupa dışında çok daha büyük bir dünya olduğunu düşünerek, İslam tarih ve kültürünün Avrupa'ya paralel olmadığını, bizim tarihi çevremizin kendine özgü özellikleri olduğunu saptayarak yaklaşmak gerekir, diyor. Restorasyonun hem bilim, hem de sanat olduğunu savunan Kuban; mimarla restoratörün tavırlarının, tasarıma yaklaşım açısından tümüyle farklı olduğunu vurguluyor. Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu - Kuram ve Uygulama, Avrupa kentsel çevre geleneğini ve Türkiye'deki durumu irdeleyen giriş yazısından sonra konuyu beş ana başlık altında inceliyor: Koruma Düşüncesinin Evrimi; Kuramsal Yargılar; Değerlendirme ve Tasarım İlkeleri; Uygulama ve Kent Bağlamında Koruma. 

 

 

Klasik Yapı Detayları

Yazar Adı:Bülent ULUENGİN, Fatih ULUENGİN, M. Bengü ULUENGİNKitap

Adı:Osmanlı Anıt Mimarisinde KLASİK YAPI DETAYLARI

Sayfa Sayısı:269

Yayınevi:yem

ISBN:975-8599-10-0

Yayın Tarihi: 2001

Kısa Bilgi ve Açıklama: Değerli bir arşivi günışığına çıkaran bu çalışma aynı zamanda Osmanlı klasik yapılarındaki detayları yapı ve süsleme özellikleriyle tanıtan bir kaynak kitaptır.Bu detaylar Alemler, Babalar, Çörtenler, Geçiş Elemanları, Kapılar, Kemerler, Kubbeler, Lokma Parmaklıklar, Mihrablar, Minareler, Minberler, Nişler, Ocaklar, Pencereler, Silmeler, Stalaktitler, Süsleme Elemanları, Sütunlar, Şebekeler, Vaaz Kürsüleri başlıkları altında sunulur.

 

Ahşap Çatılar
Yazar Adı: Muhittin Binan
Kitap Adı: Ahşap Çatılar
Sayfa Sayısı: 152
Yayınevi:  Birsen Yayıncılık
Yayın Tarihi: 

ISBN: 9789755110455
Kısa Bilgi ve Açıklama: 
Geleneksel Ahşap Çatılar'ın konstrüksiyon ilkelerini belirlemek ve detaylandırmada, ahşabın özelliklerine bağlı olarak, çözüm prensiplerini, kısaca bir araya getirmek amacı ile tertib edilmiş kitap, uygulamaya dönük olmasının yararlı olacağı düşüncesinden hareket edildiğinden çözümlenmiş konstrüksiyon örneklerine ağırlık verilmiş, statik yönü konumuz dışında bırakılmıştır.
Kitabı oluşturan konular on sekiz ana bölüm içinde toplanmıştır. Bu bölümler çatılar hakkında genel temel bilgiler, çatı biçimleri, kuruluş, çatıyı etkileyen yükler, çeşitli çatı örtü malzemeleri ve bunların uygulamaları açısından detay çözümleri verilmiştir.
Tek eğimli ve kırma çatılar, şed çatılar, gelişmiş ahşap çatı makasları ayrı ayrı ve tutkallı dolu gövdeli kirişler hakkında kısa açıklamadan sonra son bölümde Tenekeci işleri olarak adlandırılan oluklar, yağmur boruları, dereler ve çatı üzerindeki özel birleşim noktaları üzerinde detaylı açıklamalar yapılmıştır.
 

 

Osmanlı-Türk Sivil Mimarisinde Pencere

Yazar Adı: Nihal Yöney Uluengin

Kitap Adı: Osmanlı-Türk Sivil Mimarisinde Pencere Açıklıklarının Gelişimi

Sayfa Sayısı: 221

Yayınevi: YEM

YayınYayın Tarihi: 2000

ISBN: 975-7438-61-8

Kısa Bilgi ve Açıklama: Kitap, yapının şekillenmesinde işlev ve estetik olarak eşdeğer öneme sahip elemanlardan biri olan pencerelerin Türk-İslam geleneğindeki gelişimini çeşitli yönleriyle ele alıyor. Nihal Yöney Uluengin, tarih boyunca pencerenin evrimini inceledikten sonra kronolojik bir yaklaşımla Osmanlı-Türk sivil mimarisinde pencere kullanımını çeşitli yapı tiplerine göre değerlendiriyor.

Taşların Bozulma Nedenleri

Yazar Adı :Gülçin KÜÇÜKKAYA
Kitap Adı :Taşların Bozulma Nedenleri
Yayınevi :Birsen Yayınevi
Yayın Tarihi:2004


Kısa Bilgi ve Açıklama:Ülkemizde ve diğer ülkelerde bulunan doğal ve suni taşlar, özellikleri, bozulma nedenleri ve koruma yöntemleri
Restorasyon da ilgilenilen yapıların çoğu yığma tarzında ve taş malzemeden oluştuğu için el altında bulunması gereken bir kitap Sorunları teşhis ve tedavi etmekte faydalı.

 

 

Mimari Tarihi I

Yazar Adı: Behçet Ünsal
Kitap Adı: Mimari Tarihi I
Sayfa Sayısı: 557 sayfa
Yayınevi: İ.T.O Yayınları, Sayı:53
Yayın Tarihi: 1960
Kısa Bilgi ve Açıklama: Prehistorya mimarisinden Roma mimarisine kadar olan dönemi işleyen, eğer yeni baskıları çıkmadıysa ancak kütüphane veya sahaflarda bulabileceğiniz, oldukça değerli bir çalışma.

 

 

 

 

 

Please reload

Arşiv
Please reload

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Kategoriler
Please reload