top of page

Altunizade İsmail Zühtü Paşa Köşkü; 

Altunizade İsmail Zühtü Paşa Köşkü, bölgenin en göz alıcı yapılarından biri olmasına karşın uzun yıllar restorasyonu yapılamamıştır. Yapı kurul onayı ile yıkılmış, 10 yıl boyunca yapımına başlanamamıştır. İsviçre Hayat Sigorta 2001 yılında binayı satın almış ve aslına uygun şekilde yeniden yaptırmıştır. Firmamız N.N.A. Mimarlık adına projelendirme, kontrollük ve eski eser yapının mimari işlerini yapmıştır. Eski rölöveden yararlanılarak yeni bir restorasyon projesi hazırlanmış, inşaat sırasında eski eser bölümünün kontrolörlüğü yapılmıştır. Yıkım sırasında saklanan detaylar, rölöve ve resimlerden faydalanılarak bina aynı deytaylarla betonarme olarak yapılmış, altına bodrum katlar eklenmiştir. İç mekanlarında bulunan çok detaylı ahşap bezemeler aslına uygun yeniden yapılırken, günümüz konfor koşullarının gerektirdiği mekanik ve elektrik tesisatı ve aletleri ekiplerin uzun çalışmaları sonucu uygun detaylar üretilerek binaya gizlenmiştir. Paşa odasında binanın özgün halinde bulunan kalemişi manzara resimleri bina yıkılırken saklanmıştır. Ancak bu resimlerin üzerine yapıldığı sıva oldukça kötü durumda olduğu için tavan resimleri aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır.

bottom of page