2. derece tarihi yapıların, eski eserlerin, ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan onay alınması için hazırlanması gereken projeler ve raporlar, ayrıca çıkarılması gereken resmi belgeler vardır.

Öztek Mimarlık Restorasyon olarak Kurul onayı için hazırladığımız proje ve çalışmalar aşağıda listelenmiştir.
 

1.    Rölöve
1.1.    1/500 ve 1/200 Vaziyet Planları (Girişler Köşe Kotları, kesitler, kotlar vs)
1.2.    1/200 Siluetler
1.3.    1/50 Kat Planları (ölçülü)
1.4.    1/50 Kat Planları (ölçüsüz)
1.5.    1/50 Tavan Planları
1.6.    1/50 Çatı Planı
1.7.    1/50 2 adet Kesit (en az)
1.8.    1/50 Tüm Cephel...

Rumelihisarı Türklerin, yaklaşık 1450’de Rumeli yakasında ilk kez yerleştikleri mezarlık yeri belirledikleri ve cami inşa ettikleri yöredir.

 

Osmanlı döneminde Rumelihisarı’nın sınırları, bu yöredeki ilk Türk köyü oluşu ve  tarihi değeri nedeniyle diğer Boğaziçi köylerinin çoğundan daha geniş tutulmuştur. Eski kayıtlara göre, II. Mehmed (Fatih) zamanında (1451-1481) bu fundalık yöre, “Uskumru Cibayeti” olarak tespit edilmiş, sonra da Cezayirli Hasan Paşa Boğaz kumandanı iken ona tımar olarak verilmiştir.

 

Evliya Çelebi 17.yy’da bu yerleşmeyi “kalenin dışında denize bitişik dar bir yerde olup, bağsız ve bahçesiz, kayalar üzerinde kat kat 1.060 kadar hanedir. 3 camii, 11 mescidi, 7 okulu, 1...

Arşivlerde araştırma yaparken rastladığım fotoğraflar arasında en çok ilgimi çekenler sokak ve esnaf fotoğrafları. Bir öykü anlatan bu fotoğraflar, İstanbul tarihi sokak kültürüne dair ipuçları ile dolular. Çoğu hakkında fazla bir bilgi bulunmuyor. Kartpostal haline getirilmişse esnafın işine dair küçük bir not, fotoğrafçının imzası, bir de albüm numarası.

Please reload

RSS Feed
Son Paylaşımlar
Please reload

Kategoriler
Please reload

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • indir