Boğaziçi sahilinde bulunan bir yalının projeden itibaren restorasyonu yazı dizisi. 2 .

Bu süreç sırasında diğer taraftan keşif metrajlar hazırlandı, teklifler alındı ve yükleniciler belirlendi. Ahşap yapı imlatı yüklenicisi, ahşap temini yüklenicisi, elektrik yüklenicisi, mekanik yüklenicisi ve genel inşaat ekibi belirlendi.
Ahşap temini kolay olmadı. Uygun boyutlarda, doğru kurutulmuş ve yeterli miktarda keresteyi piyasada bulmak kolay değil. Maliyetleri malsahibine açıklamak da pek zor. Ya da ürünleri birkaç tedarikçide buluyorsunuz ama herşeyi bir yerden almak gerekiyor.

Ana taşıyıcılar için meşe talep ettik.  Sonuçta lamine kereste kullanılmasına karar verildi. Bu arada mevcut sağlam elem...

2. derece tarihi yapıların, eski eserlerin, ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan onay alınması için hazırlanması gereken projeler ve raporlar, ayrıca çıkarılması gereken resmi belgeler vardır.

Öztek Mimarlık Restorasyon olarak Kurul onayı için hazırladığımız proje ve çalışmalar aşağıda listelenmiştir.
 

1.    Rölöve
1.1.    1/500 ve 1/200 Vaziyet Planları (Girişler Köşe Kotları, kesitler, kotlar vs)
1.2.    1/200 Siluetler
1.3.    1/50 Kat Planları (ölçülü)
1.4.    1/50 Kat Planları (ölçüsüz)
1.5.    1/50 Tavan Planları
1.6.    1/50 Çatı Planı
1.7.    1/50 2 adet Kesit (en az)
1.8.    1/50 Tüm Cephel...

Önce & Sonra, Restorasyon ile göz alıcı değişim. Bakımsız kalmış, bozulmuş tarihi yapıların özgün mimari niteliklerini koruyarak ya da yeniden kazandırarak modernize etmek mümkündür. Tarihi binanın özgün detayları proje aşamasında belirlenir, uzmanların ve denetim kurumlarının yapılacak her türlü müdahaleyi onaylaması gerekir.

31.08.2016

Boğaziçi sahilinde bulunan bir yalının projeden itibaren restorasyonu yazı dizisi. 

Yapı kayıtlarda ahşap olarak geçen ama dış cephesi sıvandığı için tüm cephe özelliklerini kaybetmiş durumdaydı. İç mekanların ve tavanların bazıları özgün durumunu korumuş ama binaya yer yer betonarme ekler yapılmıştı. Bina bir tür restütüsyon bulmacası halindeydi.

Rölöve aşamasında aynı anda resmi belgeler için de başvuru yapıldı ve çap, röperli kroki, inşaat istikamet gibi birçok belge ilgili kurumlardan talep edildi.

Mevcut durumun tespitinde bir haritacılık firması ile anlaşarak çeşitli noktaların koordinatlarını aldık. Yapının genelini geleneksel şerit metre ile ölçmeyi tercih ettik. Bu yöntemi tercih etm...

Clifton Yalısı restorasyonu sırasında kaynak olarak kullandığım Boğaziçi Büyüsü adlı kitaptan Yalılardaki yaşam kültürü ve Clifton Yalısının son günlerini anlatan bir alıntıdır:
“O zamanlar İstanbul’da, Rusların Türkiye’yi işgal tehditlerini gerçekleştirecekleri kuşkusu vardı. Çünkü 1876’da Yeşilköy’e geldiklerinde, şehre girmeleri zor önlenmişti. Biz çocuklar için, posta işlerinde kullanılan Rus gönüllü filosunun bir gün Boğaz kıyılarını bombalayıp, evimizi yıkma ihtimali sürekli bir kâbustu. Bu yüzden, kendimizi subay ve erlere sevdirip, bir savaş sırasında neresini bombalarlarsa bombalasınlar, evimizi bağışlamalarını sağlamak amacıyla bir düzen kurduk. Fırtınalı gecelerde Clifton Yalısı’n...

23.08.2016

Mimari Restorasyon, Tarihi Çevre Koruma, Restorasyon Teknikleri, Restorasyon Malzemeleri konusunda hep yanımda bulunan 14 kitabı burada inceleyebilirsiniz. Öğrencilik yıllarımızdan başlayarak günümüze dek kütüphanemizden çok masamızın üzerinde yerlerini almışlardır. Zamanla daha çok tarihsel ya da nadir bulunan detaylar araştırma konumuz haline gelmiş olsa da bu kaynaklardaki örnekler de bilgiler kadar değerli olmaya devam etti. 

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon

Yazar Adı :Zeynep Ahunbay
Kitap Adı :Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon
Yayınevi :YEM (Yapı Endüstri Merkezi Yayınları)
Yayın Tarihi:2004
ISBN : 9757438383
Sayfa Sayısı : 173


Kısa Bilgi ve Açıklama: Tarihi ko...

Rölöve yapının mevcut durumunu gösteren projedir. Binanın ya da anıtın şu anki durumu modellenerek proje haline getirilir. Tüm yıpranmalar, eskimeler projede işlenir. Yapının durumuna göre analitik rölöve hazırlanması da gerekebilir. Analitik rölövede bozulma tipleri sınıflandırılır ve buna göre bir lejand hazırlanır. Tarama ve renklendirme yöntemleri ile bozulmalar planlara, görünüşlere ve kesitlere işlenir. 

Rölöve projesi Kurul yetkilileri tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenir. Projenin hem şema, hem de ölçü açısından doğru olması çok önemlidir. Yapıda kaybolmuş ya da değiştirilmiş elemanlar tanımlanır. Önemli noktaların kotları verilir. Belediye ve tapu kayıtlarını yansıtan resmi bel...

Yıllar önce Çamlıca Tepesine yakın bir bölgede bulunan ahşap bir konağın restorasyonunu yapıyorduk. Yapıyı yıkmadan yenilemek, taşımak, güçlendirmek gibi bir çok konuyu çözmemiz gerekiyordu. Geri plana atılmış bir konu aslında bina kadar ilgimizi çekiyordu: Bahçede bulunan mermer çeşme parçaları.

Mermer Çeşme için araştırma yapıldı ve ayrı bir proje hazırlandı. Elimizde bulunan parçaları yapboz parçaları gibi birleştirdikten sonra eksik elemanlar için benzer çeşme araştırması yaptık. Bir hamamda bizimkine benzeyen bir çeşmeye rastladık. Elimizdeki bilgilerle eksik parçaları bezeme eklemeden ancak çeşmenin genel bütünlüğünü sağlayacak şekilde yeniden ölçülendirdik. 

Çeşmenin onarımı için görevl...

Giyotin pencerenin elemanları: 1. Hareketli alt kanat 2. Sabit üst kanat 3. İç pervaz 4. İç denizlik 5. Dış pervaz 6. Dış denizlik 7. Aksesuvarlar (pencere tutamaçları, kelebekler, kilitler, ağırlıklar vs) 8. Çıtalar

Please reload

RSS Feed